Bybrua FUS barnehage

​Bybrua FUS barnehage as har siden oppstart i 2011, ut i fra søkertall, vært en av de mest populære barnehagene i Gjøvik kommune.

Barnehagen tilbyr en profesjonell drift med mye kompetanse og et faglig personale med flere menn.

Barnehagen har en friluftsprofil og hos oss kommer leken først!

​Barnehagen scorer godt på bruker- og medarbeiderundersøkelse og nyter godt av et humørfylt arbeidsmiljø for barn og ansatte!

Visjon: SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI: LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI

Bybrua FUS barnehage as er en privat drevet barnehage innenfor FUS- kjeden. Med 162 barnehager i Norge er vi i FUS opptatt av å bruke all den kunnskap, kreativitet og bevissthet som finnes innenfor kjeden. FUS barnehagene er opptatt av at barna møter engasjerte ansatte som er opptatt av barnets personlige utvikling

Hos oss i Bybrua FUS barnehage as kommer leken først! Leken er utgangspunktet og grunnmuren for all virksomhet i barnehagen. Vi setter et stort fokus på barnas egenledelse i forhold til lek og læring. Innenfor dette arbeidet er det fire faglige hoved-nøkler som vi kaller voksenrollen, lek, sosial kompetanse og språk. Det blir viktig for alle ansatte å se potensialet i barnets lek og hjelpe barnet på veien videre. Allikevel er det viktig at vi ikke glemmer at leken er lekens eget mål.

Hos oss kommer leken først- med tid til kvalitet og faglighet. Lek er selvskrevent i en barnehage, men lek kan være det vanskeligste barnet foretar seg i løpet av dagen. Det å forstå lekens premisser, lekekoder og hvordan egen adferd påvirker andre krever mye av et barn. Leken er menneskets middel for å forstå sosiale sammenhenger og koder. Med andre ord legger vi til rette for lek for resten av livet.

Bybrua FUS barnehage har fra starten av i 2011 vært opptatt av friluftsliv. Det vil vi også være i fremtiden, men vi vil fra i år synliggjøre vår jobb med lek i større grad. Selv om temauker og friluftsturer videreføres ønsker vi å profilere leken som vårt viktigste mandat og gjøremål.

Vi i Bybrua FUS barnehage er opptatt av kvaliteten av det vi gjør. Det er meget viktig at alle i personalet gjør sitt beste for at barn skal trives, få leke og lære i barnehagen. Personalet er den viktigste ressursen barna har i barnehagen og det er viktig at vi er gode rollemodeller. Vi vil gjennom hele året etterstrebe høy kvalitet og være opptatt av å utvikle oss.

I FUS ER ALLE BARN ER BEST